Vodotesné a ohňovzdorné truhlice – hodnotenie ½ hodiny